Welcome to Nordhavn.com - Power Thats Oceans Apart
   
 
side_menu

Crew

Xiamen → Hong Kong


Duncan Warner
Captain

Richard Alan Kemper
Captain (Xiamen to Hong Kong)

 


 

 

Ching-Chung Lien
Engineer

Meng-Shih Ku
Engineer


Hong Kong → Kula Terrengganu, Malaysia


Duncan Warner
Captain

Trever Smith
Crew

       

Chin-Hao Jen
Engineer

Aloha Hombre Dazo
Chef

       

Debbie Nguda
Stewardess

Doug Harlow
Crew

       
 

 

   

Kula Terrengganu, Malaysia → Singapore

Duncan Warner
Captain

Dan Streech
Crew

       

Trever Smith
Crew

Chin-Hao Jen
Engineer

       

Doug Harlow
Crew

Aloha Hombre Dazo
Chef

 

 

   

Debbie Nguda
Stewardess

   

 

 Nordhavn Fleet

40

43

52

56MS

59CP

60

62

63

64

68

72

75EYF

76

78

96

120