Welcome to Nordhavn.com - Power That Is Oceans Apart
   
 
side_menu

Crew

Xiamen → Hong Kong

Jim Leishman
Captain

Jeff Leishman
Co Captain

 


   

Richard Alan Kemper
Captain (Xiamen to Hong Kong)

Robert & Diane Conconi
Guests
Crew member spotlight

 


   

Trever Smith
Crew

Chin-Hao Jen
Engineer

 


   

Ching-Chung Lien
Engineer

Tang Zhi Cheng
Crew

Fang Xing Xing
Crew

Zhou Yue Jin
Crew

Zu Hong Zhang
Crew

Yun Cheng Zhang
Crew

 


   

Hong Kong → Vancouver

Jim Leishman
Captain

Jeff Leishman
Co Captain

 

 

   

Robert & Dianne Conconi
Guest
Crew member spotlight

Ronald Porter
Guest
Crew member spotlight

 


   

Meng-Shih Ku
Engineer

Chin-Hao Jen
Engineer

 

 

   

Ching-Chung Lien
Engineer

Derek Christensen
Chef

       

Paul Grover
Crew

Doug Harlow
Crew
Crew member spotlight

 

 

   

Ta-Tsuo Jen
Crew

Bret Leishman
Crew
Crew member spotlight

       

Mike Telleria
Crew
Crew member spotlight

 

 

 


   

 

 


Nordhavn Fleet

475

52

56MS

59CP

60

63

64

68

72

75EYF

76

96

120