Welcome to Nordhavn.com - Power That Is Oceans Apart
   
 
side_menu

Crew

Xiamen → Hong Kong


Duncan Warner
Captain

Richard Alan Kemper
Captain (Xiamen to Hong Kong)

 


 

 

Ching-Chung Lien
Engineer

Meng-Shih Ku
Engineer


Hong Kong → Kula Terrengganu, Malaysia


Duncan Warner
Captain

Trever Smith
Crew

       

Chin-Hao Jen
Engineer

Aloha Hombre Dazo
Chef

       

Debbie Nguda
Stewardess

Doug Harlow
Crew

       
 

 

   

Kula Terrengganu, Malaysia → Singapore

Duncan Warner
Captain

Dan Streech
Crew

       

Trever Smith
Crew

Chin-Hao Jen
Engineer

       

Doug Harlow
Crew

Aloha Hombre Dazo
Chef

 

 

   

Debbie Nguda
Stewardess

   

 

 


Nordhavn Fleet

475

52

56MS

59CP

60

63

64

68

72

75EYF

76

96

120